ชิงร้อยชิงล้าน Sunshine Day : 9 มิ.ย. 56

โฆษณา

20 ปี แก๊ง 3 ช่า : 28 เม.ย. 56

20 ปี แก๊ง 3 ช่า 21 เม.ย. 56

20 ปี แก๊ง 3 ช่า 21 เม.ย. 56

20 ปี แก๊ง 3 ช่า

20 ปี แก๊ง 3 ช่า : 7 เม.ย. 56


20 ปี แก๊ง 3 ช่า 14 เม.ย 56

singer

Mv. กินตับ-จีวรบิน


ร้องไห้หาพ่อเธอหรือ

เพลง อ๊อดแอด เท่ง เถิดเทิง